ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

ودیئو

اپرای کوراوغلی . حاجی بیگ‌اف

اپرای کوراوغلی . حاجی بیگ‌اف ارمنی‌ها و گرجی‌هایی که از خان‌ها ظلم دیده‌اند شروع به عصیان کرده‌اند و از ما تمنای یاری دارند ارمنی‌ها و گرجی‌ها و کردها و این لزگی‌های مسکین من این جمع را آورده‌ام تا با ما برادر باشند بگذار تا گریزندگان