ایش، ایو، آزادلیق

دوشعرازشاعرگرانقدر شمی  صلواتی که درمراسم چهل نهمین سالگرد حماسه سیاهکل بوسیله خودشاعر خوانده شد ومورد استقبال حضار قرارگرفت

0

هنوز؟
هنوز نمی دانم 
تعداد جانباختگان چند نفرند!
یا رودخانه های که،
جسد  فرزندان  ما را پس  آورند
‌‌                         [به کدام سو روانند
هنوز کسی  مرا برای همدردی،
به خانه مادران جانباخته خبر نمی کند
هنوز روزنامه ها از نیزارهای ماهشهر 
ننوشتند،
و کسی از قتل کودکان
هنگام عبور از خیابان خبری نیاورد 
مرد همسایه  یواشکی  به من گفت
تعداد شان  برابر با “صدها شقایق” بود
به یاد جانباختگان آبانماه  ۹۸
شمی صلواتی

.

〖زندگی 〗     

انسانيت را
در رويائی
به زلالی آب دريا
به وسعت  زمین
نوری برابر با خورشيد
زيبا   چون  بهار  پرگُل
بدون  دست تمنا  می جوِيم
٭٭٭٭
آرمانم
برابريست
ارزشهای  انسانی  را
در جنگی با ذلت
در نبردی با خدايان
می جويم
٭٭٭٭
آخرين   نفس را
درزيستن
زيستن را
در عشق
عشق را
در زيبائی
زيبائی را در
آواز
يک قناری
بر روی   شاخه گل
در رقص  يک آهو
بر قلعه  فتخ
فتخ  را
در پرواز
يک  عقاب
بر اوج   ابرها
به دور از خطا
می جویم
٭٭٭٭
عشق را
در بهار  راستین
بهار را
در طغيان
سيل آسا باران
زيبائی را
درنبردی
با زشتيها
به دور از حسرت می جويم
  ٭٭٭٭
رويا  را درتجسم  تصوير
بهار   را
در کوچ  زمستان
آزادی  را
در شکستن  قفل زندان
فتح را
در قيام  کارگران
برابری  را
تا فتح نهائی
سعادت را
درعشق
عشق را
در زيستن
زيستن  را
در انديشه  خويش باز می جويم
#شمی_صلواتی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.