ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

سازمان

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

زنان به خیابانها باز خواهند گشت بزرگداشت روز جهانی زن؛ هشت مارس، معمولا در اکثریت کشورهای جهان با حضور چشمگیر زنان در خیابانها، تجمع در سالنهای اجتماعات، تظاهرات خیابانی و سخنرانی های بسیار، در ارتباط با مطالبات و دستاوردهای جنبش زنان…

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی است

شورای مرکزی توده های مردم زحمتکش ایران ؛ کارگران ، زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، دانشجویان.. چندروزی بیشتر  به موعد برگزاری «انتخابات»  مجلس شورای اسلامی ایران باقی نمانده است . بلندگوهای  مراکز تبلیغاتی و رسانه ای جمهوری اسلامی  ازمدتها…

رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است”!

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است"! جمهوری اسلامی در بدترین شرایط تاریخ خونبار خود، روز دوم اسفند به استقبال مضحکه انتخابات مجلس یازدهم میرود. علیرغم جار و جنجال لفظی جناحهای حکومت برسر سهم شان…

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق اردشیر صیادی

خبرتاسف باردرگدشت ناگهانی رفیق اردشیرصیادی سامان، درشهرهانوفرآلمان همه رفقا ودوستان اورا درغم اندوه فروبرد .باورکردن اش سخت وفقدانش تحمل ناپدیر بود. او یک روزقبل از آن مشتاقانه منتظر روز شنبه بود تادوستان ورفقاوهمرزمان دیرینه اش برای شرکت…

«معامله بزرگ قرن» ترامپ-ناتانیاهو،محصول توازن قوا درجهان ومنطقه

فدائیان کمونیست با شکست اتحادجماهیر شوروی جهان ماکه با تعرض افسارگسیخته نظری و عملی سرمایه داری به دست آوردهای جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی مترقی روبروشد وجنبشهای ارتجاعی مذهبی و ناسیونالیستی ،نژادپرست وارتجاعی پرچمدار میدان شدند .جنبش…

انقلاب،مبارزه مسلحانه، و خشونت

نوشین شفاهی در یک جامعۀ طبقاتی، انقلاب و سوسیالیسم یک امر اجتناب ناپذیر است و همانطور که مارکس گفت جبر تاریخ تغییر نظام اقتصادی را یک واقعیت حتمی میکند. بسیاری از کسانی که انقلاب را یک ضرورت ندانسته و به تغییرات تدریجی و بزعم آنان…

گرامی باد چهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل

اتحاد فدائیان کمونیست دردهه سیاه 1340 که استبداد وخفقان آریامهری برگستره ایران سایه افکنده بود وصدای هرآزادیخواهی  درگلو خفه میشد وهرگونه تشکل وتحزب وتجمع اعتراضی را با سرکوب بی رحمانه جواب میدادند وزندان و شنگنجه واعدام به رویه معمول…

  آیا در این سرزمین مرگ و نیستی و تباهی را پایانی هست ؟          

کمیته ایالتی تهران خبر کوتاه ولی بسیار بزرگ بود قاسم سلیمانی – یکی از جلادان خاورمیانه  - در عملیات نیروهای آمریکایی به قتل رسید . اینکه امپریالیسم آمریکا چرا اقدام به حذف این جانیان کرد و تنش بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا ناشی…

حمایت از کانون نویسندگان ایران ونویسندگان وهنرمندان آزادیخواه یک وظیفه انسانی است

بیدادگاه های رژیم ددمنش جمهوری اسلامی سه تن از ازاعضای کانون نویسندگان ایران ،رضا خندان،بکتاش آبتین،هریک را به 6سال زندان و کیوان باژن را به سه سال ونیم و حسن سعیدی عضو سندیکای شرکت واحد را به 5 سال زندان محکوم کردند.قبل ازاین سه تن…