ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

تاریخ

سیاهکل در پویه زمان و اندیشه نسل جوان ( متن سخنرانی رفیق سالار حسامی در مراسم گرامیداشت حماسه سیاهکل…

سالار حسامی با هزاران درود به جانهای شیفته ی در خون خفته ،به جانهای یاغی دربند و به خاطره ی آن گوزن های عاشق که در تاریکی دوران ستم شاهی، دورانی که بقول شاعر حتی به نسیم هم بی پرس و جو اجازه ی رفتن نمی دادند، درخشیدند و حماسه…

برخی ملاحظات انتقادی دربارۀ یک سا ل فعالیت حکومت خود مختار آذربایجان

21 آذر- 14 اکتبر- مصادف است با د و واقعه ی مهم در تاریخ معاصر آذربایجا ن. یکی تا سیس حکومت خود مختارآذربایجان َدر سال    1324 \ 1945  و دیگری فروپاشی آن در سال بعد یعنی در سا ل 1325 . اولی شکوهمند است و غرورانگیز و دومی سرد و حزن انگیز مثل…