ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

اعلامیه های سازمان

درباره بدام افتادن یکی از عاملین شکنجه وقتل عام زندانیان سیاسی

نه میبخشیم ونه فراموش میکنیم                  بدنبال تلاش فعالان سیاسی ،وخانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان وسربه نیست شدگان درجمهوری اسلامی  وبدنبال شکایت تنظیمی توسط کاوه موسوی حقوقدان و ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق،  یکی از…

طبقه کارگروزحمتکشان عراق درمبارزه علیه چپاولگری گروه های مافیائی حاکم،تنهانیستند

چندروزی است که شاهد شورش های توده ای درشهرهای مختلف عراق هستیم ودولت عراق مثل همپالگیهای خود درایران وسایرکشورهای خاورمیانه، با توپ وتانک ومسلسل به مقابله با تظاهرکنندگان دست زده است. تاکنون بیش ازصد نفر کشته و هزاران مجروح حاصل سیاست…

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی۹۸-۹۹

دانش آموزان،دانشجویان ،آموزگاران واستادان اول مهر فرامیرسد ومیلیونها نفر از جوانان ونوجوانان کشور برای کسب علم ودانش و بمنظور تامین آینده ای بهتر، راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند. کار وکوشش خانواده ها برای تامین هزینه های…

درباره حمله ددمنشانه نیروهای سرکوبگر رژیم به تجمع کارگران هپکو

گزارشات منتشره حاکی از آن است که گارد ویژه سرکوب رژیم بطور وحشیانه ای به تجمع اعتراضی کارگران هپکو حمله کرده است. دراین یورش وحشیانه تعداد زیادی ازکارگران مجروح وده ها کارگر دیگر بازداشت شده اند . کارگران هپکو دیروز با تجمع درمرکز شهر…

اعلامیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست،بمناسبت سی ویکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی یادشان گرامی…

درطول چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی،زندانها  و شکنجه گاه های رژیم همواره مملو از زندانیانی بوده است که به خاطر آزادی و احقاق حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود به بند کشیده شدند . از همان  زمانی که  قیام مسلحانه توده های مردم رژیم سلطنتی…

احکام بیدادگاه های حکومت اسلامی نمیتواند کارگران را مرعوب کند

دست دردست هم دهیم وبا شرکت دراعتراضات جاری درداخل وخارج کشور ازمبارزات کارگران پشتیبانی بکنیم روز 16 شهریور، درست درایام برگزاری مراسمهای توام با افشاگری سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 ،یکی ازبی دادگاه های زیرنظر رئیسی (معروف به آیت…