ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

سازمان

گرامی باد چهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل

اتحاد فدائیان کمونیست دردهه سیاه 1340 که استبداد وخفقان آریامهری برگستره ایران سایه افکنده بود وصدای هرآزادیخواهی  درگلو خفه میشد وهرگونه تشکل وتحزب وتجمع اعتراضی را با سرکوب بی رحمانه جواب میدادند وزندان و شنگنجه واعدام به رویه معمول…

  آیا در این سرزمین مرگ و نیستی و تباهی را پایانی هست ؟          

کمیته ایالتی تهران خبر کوتاه ولی بسیار بزرگ بود قاسم سلیمانی – یکی از جلادان خاورمیانه  - در عملیات نیروهای آمریکایی به قتل رسید . اینکه امپریالیسم آمریکا چرا اقدام به حذف این جانیان کرد و تنش بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا ناشی…

حمایت از کانون نویسندگان ایران ونویسندگان وهنرمندان آزادیخواه یک وظیفه انسانی است

بیدادگاه های رژیم ددمنش جمهوری اسلامی سه تن از ازاعضای کانون نویسندگان ایران ،رضا خندان،بکتاش آبتین،هریک را به 6سال زندان و کیوان باژن را به سه سال ونیم و حسن سعیدی عضو سندیکای شرکت واحد را به 5 سال زندان محکوم کردند.قبل ازاین سه تن…

باحمایت ازجنبش دادخواهی مستقل ،آرمان جانباختگان راه آزادی وسوسیالیسم راپاس داریم

سرکوب بی رحمانه وخونین خیزش توده های تحت ستم واستثمار درآبانماه امسال چندان دورازانتظار نبود. چراکه رژیم حاکم برایران و طبقه ای که ازقبل تشدید استثمار و دزدی و چپاول، ثروتهای بی کرانی را به جیب میزند بیش ازجهل سال است هرصدای آزادیخواهی را…

پیروزباد مبارزات انقلابی توده های زحمتکش مردم

جمهوری اسلامی درتلاش برای گذرازراه های پرپیچ وخم مقابله با بحران اقتصادی که تاروپود ساختار سیاسی واجتماعی جامعه را درهم پیچیده است . به هروسیله ای متوسل میشود تابلکه بتواند بخشی از کسربودجه دولتی و مخارج عظیم بوروکراسی ،نظامی ،امنیتی و خاصه…

درباره بدام افتادن یکی از عاملین شکنجه وقتل عام زندانیان سیاسی

نه میبخشیم ونه فراموش میکنیم                  بدنبال تلاش فعالان سیاسی ،وخانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان وسربه نیست شدگان درجمهوری اسلامی  وبدنبال شکایت تنظیمی توسط کاوه موسوی حقوقدان و ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق،  یکی از…

طبقه کارگروزحمتکشان عراق درمبارزه علیه چپاولگری گروه های مافیائی حاکم،تنهانیستند

چندروزی است که شاهد شورش های توده ای درشهرهای مختلف عراق هستیم ودولت عراق مثل همپالگیهای خود درایران وسایرکشورهای خاورمیانه، با توپ وتانک ومسلسل به مقابله با تظاهرکنندگان دست زده است. تاکنون بیش ازصد نفر کشته و هزاران مجروح حاصل سیاست…

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی۹۸-۹۹

دانش آموزان،دانشجویان ،آموزگاران واستادان اول مهر فرامیرسد ومیلیونها نفر از جوانان ونوجوانان کشور برای کسب علم ودانش و بمنظور تامین آینده ای بهتر، راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند. کار وکوشش خانواده ها برای تامین هزینه های…

درباره حمله ددمنشانه نیروهای سرکوبگر رژیم به تجمع کارگران هپکو

گزارشات منتشره حاکی از آن است که گارد ویژه سرکوب رژیم بطور وحشیانه ای به تجمع اعتراضی کارگران هپکو حمله کرده است. دراین یورش وحشیانه تعداد زیادی ازکارگران مجروح وده ها کارگر دیگر بازداشت شده اند . کارگران هپکو دیروز با تجمع درمرکز شهر…

اعلامیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست،بمناسبت سی ویکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی یادشان گرامی…

درطول چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی،زندانها  و شکنجه گاه های رژیم همواره مملو از زندانیانی بوده است که به خاطر آزادی و احقاق حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود به بند کشیده شدند . از همان  زمانی که  قیام مسلحانه توده های مردم رژیم سلطنتی…